NOVAPOX M

SINTETSKI MORT DEBLJINE 5  -  10 mm

 

OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVAPOX M je dvokomponetno epoksidno vezivo, iz kojeg se dodatkom treće komponente - NOVAPOX PUNILA M, priprema sintetski mort. Epoksidni mort iz NOVAPOX M - a posjeduje vrlo visoke mehaničke karakteristike i kemijsku otpornost. Primjenjuje se kao zaštitna podna obloga u vrlo teškim uvjetima eksploatacije, te kao mort za sanaciju betonskih unutrašnjih i vanjskih površina. Nalazi primjenu sam ili u sistemu podnih obloga u:

   metaloprerađivačka industrija,
   prehrambenoj industriji,
   hladnjačama,
   mehaničkim radionicama,
   skladišnim prostorima s teškim saobraćajem,
   transportnim rampama i saobraćajnicama,
   pistama
   i ostalim jako opterećenim površinama

TEHNIČKI PODACI

kategorija komponenta podaci

   gustoća kod 23 °C

A 1,16 g/cmł
  B 1,03g/cmł
   omjer mješanja A : B 2 :1 (težinski)
  A : B 9:5 (volumenski)
   omjer miješanja za pripremu A 2 težinska dijela
   NOVAPOX M - a B 1 težinski dio
  PUNILO 18 težinskih dijelova (mogući i drugi omjeri)
   vrijeme ugradnje NOVAPOX M - a cca 30 min (25 °C)
   optimalna temperatura ugradnje 15 - 30  °C
UGRAĐENI MATERIJAL JE PROHODAN  NAKON 1 DAN, A POTPUNO OTVRDNJAVA NAKON 7 DANA

FIZIKALNE KARAKTERISTIKE UGRAĐENOG NOVAPOX M-a

   tlačne čvrstoće 82,9 MPa
   čvrstoća na savijanje 36,7 MPa
   vlačne čvrstoće veće od vlačnih čvrstoća betona (lom u betonskoj podlozi)
   habanje po Bohme-u 9,59 cmł /50cmł  (prostorna masa 1,641 g/cmł )
   vodonepropustnost 100% vodonepropustan
   modul elastičnosti 7065 - 7408 N/mmł

UGRADNJA

Na pripremljenu betonsku podlogu impregniranu NOVAPOX IMPREGNACIJOM ili NOVAPOX M vezivom ugrađuje se NOVAPOX M mort.NOVAPOX M se priprema umješavanjem NOVAPOX M vezivnih komponenti A i B u težinskom omjeru 2 : 1. Zatim se umješa NOVAPOX M punilo u omjeru 6 težinskih dijelova NOVAPOX M punila na 1 težinski dio veziva. NOVAPOX M mort se priprema u prislinoj planetarnoj mješalici. Izmješana količina NOVAPOX M morta ugrađuje se metalnim ili plastičnim gleterima određene debljine sloja u polja ograđena vodilicama. Ukoliko NOVAPOX M mort koristimo za saniranje betonskih podloga dodatak punila u odnosu na vezivo može se povećati do omjera 1 : 8. Neposredno po ugradnji alat se pere NOVAPOX RAZREĐIVAČEM.

POTROŠNJA

   NOVAPOX IMPREGNACIJA 0,3 kg/m
   NOVAPOX M VEZIVO 3,0 kg/m  (za debljinu sloja 10 mm)
odn. 0,3 kg/m  (za debljinu sloja 1 mm)
   NOVAPOX M PUNILO 18,0 kg/m  (za debljinu sloja 10 mm)
odn. 1,8 kg/m  (za debljinu sloja 1 mm)

Home ] Up ] Novapox S ] [ Novapox M ] Novapox AS ] Novapox P ] Novapox emajl ]